Facebook
gastro.hr
Instagram

Tražimo i nagrađujemo najbolje foodie blogove u regiji!

PRAVILA NATJECANJA

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj "Gastro zvijezda" raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži da korisnici demonstriraju svoje vještine i znanje u području gastro blog segmenta, raspisuje se u svrhu promocije portala gastro.hr (u vlasništvu 24sata) kao priređivača u nagradnom natječaju. Kreativni natječaj traje od 20. listopada 2017. do 10. studenog 2017. godine, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Slovenije. Prvi krug nagradnog natječaja traje od 20. listopada 2017. do 10. studenog 2017. u 23:59h na web lokaciji Gastro-zvijezda.hr. Stručni žiri će u razdoblju od 11. do 24. studenog 2017. izabrati finaliste u svakoj od devet ponuđenih kategorija: Tradicionalna kuhinja, Zdrava hrana, Slastice, Za bebe i djecu, Najbolje fotografije, Najbolji video, Vegetarijanska hrana, Međunarodna kuhinja i Recenzije. Od 25. studenog do 4. prosinca 2017. bira se pobjednik u svakoj od devet kategorija putem glasovanja na web lokaciji gastro-zvijezda.hr, dok će se organizirati i glasovanje na Facebook stranici Gastro.hr samo 4. prosinca od 0:00 do 4. prosinca do 23:59. Na organiziranom javnom događanju 6. prosinca stručni proglasit će se devet pobjednika kategorija, a stručni žiri će između njih izabrati Food blogera godine, odnosno “Gastro zvijezdu” koji ujedno osvaja i glavnu nagradu.

Članak 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu su dostupne na službenoj web stranici projekta Gastro-zvijezda.hr

Članak 3: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

  • 1 x Sony ILCE 6000LB digitalni fotoaparat
  • 1 x Sony VCT-VPR1 stativ
  • 1 x Linkstar L-24S studijski stalak
  • 1 x Aputure Amaran video LED panel rasveta
  • 1 x Godišnja zaliha Zvijezda proizvoda u vrijednosti od 6.000 kn
  • 9 x Bosch mikser
  • 9 x Ingenio Tefal set noževa
  • 9 x Promotivna statua za pobjednike I finaliste
  • 9 x Ekskluzivna digitalna oznaka za pobjednike
  • 18 x Poklon paket Zvijezda proizvoda u vrijednosti od 300 kn

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, braće i sestre) sa svojim gastro blog uratkom u jednoj od devet ponuđenih gastro blog kategorija putem web lokacije gastro-zvijezda.hr. Slanjem uradaka prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Prijaviti se mogu vlastiti gastro blogovi unutar zadane tematike, a svatko može nominirati I druge gastro blogove koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, Republici Makedoniji i Republici Sloveniji koje u periodu trajanja prvog kruga natječaja prijave svoj gastro blog u zadanoj kategoriji putem web lokacije gastro-zvijezda.hr. Navedeno je potrebno izvršiti u od 20. listopada 2017. godine do 10. studenog 2017. godine u 23:59h. Svaka osoba koja se prijavljuje na nagradni natječaj može se prijaviti i u više ponuđenih kategorija. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Ukoliko se nominira neka druga web lokacija, odnosno neki drugi gastro blog, vlasnik tog bloga mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj ukoliko želi prihvatiti ostale uvjete natječaja. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator u razdoblju od 20. listopada 2017. do 10. studenog 2017. na web lokaciji gastro-zvijezda.hr zaprima prijave u devet ponuđenih gastro kategorija: Tradicionalna kuhinja, Zdrava hrana, Slastice, Za bebe i djecu, Najbolje fotografije, Najbolji video, Vegetarijanska hrana, Međunarodna kuhinja i Recenzije. Sudionici natječaja prijavljuju se u odabranoj blog formi koja uključuje: tekst, fotografiju i video. Video format je poželjan ali ne i nužan prilikom ocjene žirija i odabira finalista. Žiri zadržava pravo premještanja prijavljenih kandidata u druge kategorije prema vlastitom nahođenju. Prijavljene ineternetske stranice moraju zadovoljavati formu digitalne publikacije koja na regularnoj bazi objavljuje autorski sadržaj unutar zadane tematike. U konkurenciju izbora primaju se I You Tube kanali sa redovito objavljivanim autorskim gastro video sadržajem, ali ne I Twitter računi, Facebook stranice I statičke internetske stranice koje ne objavljuju redovan autorski sadržaj. Nakon odabira po dva finalista u svakoj od devet kategorija, u drugom krugu koji traje od 24. studenog 2017. do 4. prosinca 2017. na web lokaciji gastro-zvijezda.hr birat će se pobjednik svake kategorije glasovima čitatelja. Samo u tri vodeće kategorije: Tradicionalna kuhinja, Zdrava hrana i Slastice, finalisti će se sučeliti u kulinarskom video izazovu koji će im zadati stručni žiri. Video sadržaj proizašao iz kulinarskih izazova bit će objavljen na web lokaciji gastro-zvijezda.hr, 24sata.hr te na društvenim mrežama. U posljednjih 24 sata drugog kruga, odnosno od 4. prosinca od 0:00 do 4. prosinca u 23:59, organizirat će se I glasovanje putem Facebook stranice Gastro.hr. Zbroj glasova na web lokaciji gastro-zvijezda.hr I glasova na Facebook stranici Gastro.hr odlučit će pobjednika svake od devet ponuđenih kategorija.

Na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora 6. prosinca 2017. službeno će se proglasiti pobjednici svake od devet ponuđenih kategorija, dok će stručni žiri od devet pobjednika izabrati najboljeg, ukupnog pobjednika natječaja, Food blogera godine, odnosno Gastro zvijezdu.

Članak 7: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Nakon prvog kruga natječaja koji završava 10. studenog 2017. u 23:59h, stručni žiri će u razdoblju od 11. do 24. studenog 2017. izabrati finaliste u svakoj od devet ponuđenih kategorija. Od 24. studenog do 4. prosinca 2017. bira se pobjednik u svakoj od kategorija putem javnog glasovanja na web lokaciji gastro-zvijezda.hr te putem Facebook stranice Gastro.hr. Nakon proglašenja pobjednika po kategorijama, na organiziranom javnom događanja 6. prosinca stručni žiri će od devet pobjednika kategorija izabrati ukupnog pobjednika, Food blogera godine, odnosno “Gastro zvijezdu” - koji ujedno osvaja i glavnu nagradu – profesionalnu Sony foto-video opremu koja uključuje Sony ILCE 6000LB digitalni fotoaparat, Sony VCT-VPR1 stativ s mogućnošću daljinskog upravljanja, LED rasvjetu I držač za rasvjetu.

Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će osobno obaviješteni o dobitku nagrade na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka/bloga na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno pobjednika u svim kategorijama i ukupnog pobjednika bit će objavljena u video prijenosu uživo na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora 6. prosinca na web lokacijama gastro-zvijezda.hr i gastro.hr.

Članak 13: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

24sata d.o.o.

Gastro zvijezda novosti

Partneri